Utbildarens viktiga roll

Vad det är som sker i mötet mellan deltagare och utbildare som gör det så givande? Du har säkert redan insett att medan utbildningsformen självstudie är bra att använda vid genomgång av teori och vid repetition, är den instruktörsledda utbildningens styrkor det personliga och det sociala.

Ett starkt utbildningserbjudande innehåller såväl delar för självstudie och delar tillsammans med en instruktör. I texten Möjligheter med digitalt lärande lyfte vi fram fem fördelar med självstudie och nu är det dags att fokusera på de instruktörsledda delarna.

En utbildare bidrar till en god lärandesituation genom att:

Förklara – Människor är gjorda för att lära sig saker tillsammans med andra och få saker är så effektiva sätt att lära sig som att ställa frågor och få svaret förklarat av någon som är kunnig i ämnet.

Exemplifiera – Att levandegöra ämnet genom att berätta egna exempel, gärna självupplevda, fastnar i deltagarens minne på ett helt annat sätt än att läsa sig till motsvarande information.

Fördjupa – En instruktör kan enkelt röra sig mellan förklaring och fördjupning av ämnet utifrån målgruppens förkunskaper och förförståelse, vilket innebär att utbildningens innehåll anpassas dynamiskt till behoven och blir därmed träffsäkert.

Diskutera – Under en instruktörsledd utbildning kan deltagare vägledas och uppmuntras av en instruktör att dela erfarenhet som de inte annars skulle ha berättat om. Genom att prata om ett ämne och diskutera tillsammans med andra, når deltagarna en djupare kunskapsnivå.

Skapa relationer – I det personliga mötet mellan instruktör och deltagare finns ett socialt samspel som bygger relationer, skapar ett ömsesidigt förtroende och som kan leda till återkommande kunder.

Som tur är behöver du inte välja det ena eller det andra formatet, tvärtom – hybrid är här för att stanna! I Sparkfore kan du enkelt lägga upp kurstillfällen, där deltagaren kan boka sin plats direkt i webshopen vilket gör att du kan hantera både självstudie och instruktörslett på ett effektivt sätt. Kontakta oss för mer information!

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.