Möjligheter med digitalt lärande

Digitalt lärande är spännande, men om du fortfarande funderar på vad det finns för fördelar – eller om du har någon i din närhet du vill övertyga – hittar du här fem poänger om varför även du ska hoppa på tåget.

När det digitala lärandet har lärarledda inslag kallas det hybridutbildning, det vill säga att det finns både tidsbestämda (synkrona) och tidsoberoende (asynkrona) delar. Den här artikeln fokuserar på det vi kallar webbutbildning, e-utbildning eller onlineutbildning, det vill säga utbildningar eller avsnitt som är primärt utformade för självstudie och som sker helt oberoende av tid och plats.

Flexibel

Webbutbildning är oberoende av tid och rum vilket gör det mycket flexibelt för den som ska gå kursen. På ett företag kan det handla om anställda som får möjlighet att komma ikapp efter frånvaro, eller att man erbjuder introduktion till nyanställda personer med ojämna mellanrum.

Tillgänglig

Med en lärplattform och tillhörande webbutbildningar som finns tillgänglig dygnet runt har du en kunskapsbank som erbjuder kunskap när någon behöver den och som även ger möjligheter till repetition.

Nivåanpassad

I en webbutbildning kan kursdeltagarna styra takten själva och anpassa det till sin kunskapsnivå. De som gör en utbildning för första gången kan behöva mer tid på sig att ta till sig innehållet än de som redan har förkunskaper och i båda fallen är denna nivåanpassning en stor fördel.

Enhetlig

I många utbildningssammanhang är det en stor fördel att kunna ge samma budskap till alla. En anställd som börjar sex månader efter den senast anställde bör få samma introduktion som sina företrädare oavsett vilka resurser som finns tillgängliga just då. Genom webbutbildning kan du göra det enhetligt för alla kursdeltagare.

Kvalitetssäkrad

En webbutbildning kan granskas av olika personer under tiden som den produceras vilket ger fördelen att kvaliteten säkras innan kursdeltagarna tar del av materialet. En annan viktig aspekt av kvalitetssäkringen är möjligheten att tillgänglighetsanpassa och göra det möjligt för kursdeltagare med olika behov att ta till sig innehållet.

Ja, där har du det! Nästa gång någon frågar om eller vill prata om fördelar med digitalt lärande vet du att när webbutbildning är som bäst är den flexibel, tillgänglig, nivåanpassad, enhetlig och kvalitetssäkrad.

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.