AI och lärande

Det har länge pratats om AI (artificiell intelligens) i samband med lärande, men det har ännu inte funnits några riktigt bra, tillgängliga exempel. Men som du säkert har hört – och kanske testat själv – kan ChatGPT (som tillhandahålls av Open AI) göra makalösa saker.

Det är bara en tidsfråga innan du som utbildare kommer att påverkas av den nya tekniken. Här är några förslag på områden där AI och lärande möts.

Ta fram material och texter

Det mest uppenbara användningsområdet är att använda chatten för att ta fram förslag på innehåll. Det kan till exempel handla om att be chatten föreslå en agenda eller innehållsförteckning för en utbildning, att författa faktatexter om utbildningens innehåll och/eller att sammanställa quizfrågor med svarsalternativ. Du som ämnesexpert behöver förstås verifiera att innehållet stämmer, men chatten kan förkorta tidsåtgången för att ta fram material och texter radikalt.

Frågebaserade övningar

Ett annat användningsområde är att låta kursdeltagarna träna på ämnet genom att ställa frågor till AI-chatten. Det kan vara frågor som kan du förklara…, kan du ge exempel på…, kan du jämföra…, kan du berätta mer om… etc. Poängen med den här övningen är att fördjupa förståelsen, genom att deltagaren behöver engagera sig i ämnet för att kunna ställa bra frågor och att deltagaren behöver tänka efter för att värdera informationen som presenteras.

Rollspel

Tekniken är inte riktigt tillgängligt ännu, men det är inte långt bort att AI kan användas som en motpart i ett fiktivt rollspel i syfte att låta deltagaren träna på att använda sin nyvunna kunskap. Det kan till exempel handla om att i en säljutbildning försöka övertyga en potentiell kund att köpa en ny produkt eller att i en ledarskapsutbildning hålla i ett medarbetarsamtal.

Kunskap on demand

När vi på ett effektivt sätt kan mata AI:et med information som vi vet är pålitlig, till exempel det egna utbildningsmaterialet, lagtexter på området och informativa böcker om ämnet kommer den här tekniken att ge deltagaren ett oöverträffat verktyg till kunskap på begäran. Genom att använda utbildning proaktivt, förebyggande inför en arbetsuppgift i kombination med ett enkelt sätt att få kvalitativa svar på frågor mitt under arbetets gång kommer AI-tekniken att kunna revolutionera hela utbildningsbranschen.

Med Sparkfore kommer du att kontinuerligt få tillgång till nya funktioner som stöttar lärandet med hjälp av AI. Stay tuned!

Utbildarens viktiga roll

Vad det är som sker i mötet mellan deltagare och utbildare som gör det så givande? Du har säkert redan insett att medan utbildningsformen självstudie är bra att använda vid genomgång av teori och vid repetition, är den instruktörsledda utbildningens styrkor det personliga och det sociala.

Ett starkt utbildningserbjudande innehåller såväl delar för självstudie och delar tillsammans med en instruktör. I texten Möjligheter med digitalt lärande lyfte vi fram fem fördelar med självstudie och nu är det dags att fokusera på de instruktörsledda delarna.

En utbildare bidrar till en god lärandesituation genom att:

Förklara – Människor är gjorda för att lära sig saker tillsammans med andra och få saker är så effektiva sätt att lära sig som att ställa frågor och få svaret förklarat av någon som är kunnig i ämnet.

Exemplifiera – Att levandegöra ämnet genom att berätta egna exempel, gärna självupplevda, fastnar i deltagarens minne på ett helt annat sätt än att läsa sig till motsvarande information.

Fördjupa – En instruktör kan enkelt röra sig mellan förklaring och fördjupning av ämnet utifrån målgruppens förkunskaper och förförståelse, vilket innebär att utbildningens innehåll anpassas dynamiskt till behoven och blir därmed träffsäkert.

Diskutera – Under en instruktörsledd utbildning kan deltagare vägledas och uppmuntras av en instruktör att dela erfarenhet som de inte annars skulle ha berättat om. Genom att prata om ett ämne och diskutera tillsammans med andra, når deltagarna en djupare kunskapsnivå.

Skapa relationer – I det personliga mötet mellan instruktör och deltagare finns ett socialt samspel som bygger relationer, skapar ett ömsesidigt förtroende och som kan leda till återkommande kunder.

Som tur är behöver du inte välja det ena eller det andra formatet, tvärtom – hybrid är här för att stanna! I Sparkfore kan du enkelt lägga upp kurstillfällen, där deltagaren kan boka sin plats direkt i webshopen vilket gör att du kan hantera både självstudie och instruktörslett på ett effektivt sätt. Kontakta oss för mer information!

Hur målgruppen påverkar utbildningen

Vid en instruktörsledd utbildning kan du läsa av deltagarnas reaktion, vilket du inte kan göra i en webbutbildning utformad för självstudie. Men en bra kurs har sin utgångspunkt i personerna som ska gå den, det vill säga målgruppen. Din kurs kommer att bli ännu bättre om du, i samband med din planering av kursens innehåll, tar dig en stund att fundera på vad du vet om målgruppen och anpassar utbildningen därefter. Här kommer tre tips om hur du kan göra målgruppsanpassningen.

1. Förkunskaper

Vad kan målgruppen sedan innan? Är förkunskaperna jämna eller ojämna inom din tänkta målgrupp? En bra webbutbildning ser till att täcka upp för båda dessa situationer. Om den som ska gå kursen saknar nödvändiga förkunskaper kan du lägga in ordförklaringar och länkar till mer information som hjälper kursdeltagaren att förstå. Om den som ska gå kursen redan kan en hel del om ämnet, är det bra att erbjuda fördjupningar och utmaningar som stimulerar kursdeltagaren vidare.

2. Genomförande

Hur kommer målgruppen att genomföra utbildningen? Kommer de loss från sina ordinarie arbetsuppgifter under några timmar eller ska kursen genomföras parallellt med arbetet? En tydlig struktur med korta avsnitt skapar flexibilitet som alla vinner på. Använder de dator, surfplatta eller mobil? Se till att klicka igenom webbutbildningen som om du vore en i målgruppen. Funkar allt som det ska eller behöver du åtgärda någon del?

3. Inställning och motivation

Vad har målgruppen för inställning till ämnet? Hur är målgruppens motivation att genomföra utbildningen? Med små enkla medel kan du göra ämnet intressant. Det handlar till exempel om att vara konkret genom att ge exempel och berätta om verkliga situationer. Ett annat knep är att ställa frågor, låta kursdeltagaren fundera en stund och sedan presentera svaret. Tänk också på variationen i utbildningen, så att kursdeltagaren får ta del av olika format, exempelvis texter, bilder, filmer och övningar.

Sammanfattningsvis handlar målgruppsanpassning om att byta perspektiv och tänka sig in i kursdeltagarens situation: Vad kan målgruppen om ämnet, hur genomför de kursen och vilken är målgruppens inställning? Med små enkla medel kan du se till att just din kurs blir ett attraktivt erbjudande.

Lycka till!

Varför det är viktigt att skydda data

Säkerhet bör alltid vara i fokus när du arbetar med information och data. I en lärplattform finns tre bärande delar - digitala utbildningar, användardata och användarnas resultat - som behöver skyddas. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med att datan inte hamnar i fel händer både för din egen skull och för alla dina kursdeltagares skull.

Materialet är skyddat

Moodle LMS, som Sparkfore bygger på, utvecklas med säkerhet i sin design. Det innebär att själva mjukvaran är utvecklad för att hålla användare, filer och data säkra. Genom att mjukvaran vilar på öppen källkod, övervakas applikationen av ett globalt nätverk av utvecklare som snabbt löser buggar och säkerhetsproblem som eventuellt kan uppstå, vilket minskar effekten av sårbarheter och säkerhetsintrång. I Sparkfores molntjänst ingår kontinuerligt underhåll vilket ger dig ett säkert och uppdaterat system utan krångel från din sida.

Åtkomst i två steg

För att kunna ta del av material som finns i lärplattformen behöver två “dörrar” öppnas. För det första behövs en inloggning till lärplattformen och för det andra behöver den inloggade användaren få åtkomst till kursen (eller kurserna). Fördelen med att ha åtkomst i två steg är att olika personer kan ha tillgång till olika material. Som administratör kan du enkelt överblicka det totala antalet användare i lärplattformen och plocka fram en användarlista för respektive kurs.

Roller med olika behörighet

En generell princip för att hålla hög säkerhet är att begränsa vem som har behörighet till vad och att begränsa behörigheter till ett minimum. På samma sätt som att alla som besöker en bank inte kan promenera in i kassavalvet, använder sig lärplattformen av olika roller för att avgöra åtkomst. Nya användare har rollen som kursdeltagare, vilket innebär att de kan redigera sin egen användardata och genomföra utbildningar. Endast du som administrerar systemet kan lägga till, redigera och ta bort användare och kurser.

Allt detta – skyddet för material, åtkomsten i två steg och roller med olika behörigheter – gör att du kan vara säker på att Sparkfore är tryggt för dig och dina kursdeltagare.

Så når du ut med digitalt lärande

Vad är poängen med bra och kvalitativa utbildningar som ingen går? Nyckeln till framgång handlar om att nå ut med det digitala lärandet till kursdeltagare så att webbutbildningarna kan göra nytta. Det låter kanske som självklarheter men nog så lätt att förbise. Här följer några konkreta råd om hur du når ut med ditt digitala kurserbjudande.

Digitalisera ditt kursutbud

Bygg upp en kurskatalog av digitala utbildningar genom att planera, producera och publicera kurser inom olika ämnen. Läs gärna blogginlägget Så gör du en fantastisk e-utbildning för mer information. Kurserna kan exempelvis bestå av inspelade webbmöten, filmade utbildningar, interaktiva övningar, lärarledda inslag och digitala självrättande quiz. Se gärna till att ha en återkommande form med kursutvärdering och kursdiplom på slutet. Sparkfores kursmall kommer att hjälpa dig med det.

Anpassa utskick

Gå igenom och anpassa vid behov texten i de meddelanden som ska skickas till kursdeltagarna. Sparkfore erbjuder fyra fördefinierade meddelanden som används vid olika tidpunkter:

  • Välkommen – meddelande med kurslänk skickas till nya kursdeltagare för att bekräfta tillgång till kursen.
  • Inaktiv – meddelande till kursdeltagare som inte har varit aktiva i kursen på tre veckor.
  • Fullföljande – meddelande till kursdeltagare som har fått godkänt på kursen med länk till kursdiplomet.
  • Lärarledd – meddelande kopplat till kursens datum för att påminna kursdeltagare en dag i förväg om en tidsbestämd del av kursen.

Alla meddelanden kan skickas som e-post eller som SMS. Om du väljer e-post kan du lägga till en bild, exempelvis ditt företags logo, i sidhuvud eller sidfot. Notera att standardinställningen är att utskicken är inaktiverade, så du behöver toggla till Aktiv för att de ska skickas.

Prata med dina kunder

Ett digitalt kursutbud gör liten nytta om ingen vet om att det finns! Prata med dina kunder, vänner och bekanta för att göra dem medvetna om ditt digitala kurserbjudande. Berätta om fördelarna, som att webbutbildning är flexibel och tillgänglig! Fler fördelar hittar du i blogginlägget Möjligheter med digitalt lärande.

Använd dina sociala kanaler

Social media är perfekta för att skapa medvetenhet om ditt digitala kurserbjudande. Gör inlägg som beskriver de olika kurserna och gärna med citat från kunder som har gått kursen och som ställer upp som referenser. Ha tålamod att upprepa ditt budskap och förenkla ditt arbete genom att återanvända material som du har delat tidigare. Digital marknadsföring handlar om att steg för steg nå ut till din målgrupp genom att väcka medvetenhet, skapa intresse, få dem att överväga ditt erbjudande och slutligen få dem att köpa dina kurser.

Effektivt och enkelt

Så snart en kursdeltagare har fått tillgång till en kurs startar utbildningen som ett självspelande piano. Det automatiska välkomstmeddelandet skickas som SMS eller e-post, kursdeltagaren klickar på länken och kommer direkt in i kursens första avsnitt. När alla avsnitt och kursutvärdering är avklarade registrerar lärplattformen att kursdeltagaren är godkänd och utfärdar ett diplom med aktuellt datum vilket även bekräftas med ett automatiskt Fullföljande-utskick.

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.