AI och lärande

Det har länge pratats om AI (artificiell intelligens) i samband med lärande, men det har ännu inte funnits några riktigt bra, tillgängliga exempel. Men som du säkert har hört – och kanske testat själv – kan ChatGPT (som tillhandahålls av Open AI) göra makalösa saker.

Det är bara en tidsfråga innan du som utbildare kommer att påverkas av den nya tekniken. Här är några förslag på områden där AI och lärande möts.

Ta fram material och texter

Det mest uppenbara användningsområdet är att använda chatten för att ta fram förslag på innehåll. Det kan till exempel handla om att be chatten föreslå en agenda eller innehållsförteckning för en utbildning, att författa faktatexter om utbildningens innehåll och/eller att sammanställa quizfrågor med svarsalternativ. Du som ämnesexpert behöver förstås verifiera att innehållet stämmer, men chatten kan förkorta tidsåtgången för att ta fram material och texter radikalt.

Frågebaserade övningar

Ett annat användningsområde är att låta kursdeltagarna träna på ämnet genom att ställa frågor till AI-chatten. Det kan vara frågor som kan du förklara…, kan du ge exempel på…, kan du jämföra…, kan du berätta mer om… etc. Poängen med den här övningen är att fördjupa förståelsen, genom att deltagaren behöver engagera sig i ämnet för att kunna ställa bra frågor och att deltagaren behöver tänka efter för att värdera informationen som presenteras.

Rollspel

Tekniken är inte riktigt tillgängligt ännu, men det är inte långt bort att AI kan användas som en motpart i ett fiktivt rollspel i syfte att låta deltagaren träna på att använda sin nyvunna kunskap. Det kan till exempel handla om att i en säljutbildning försöka övertyga en potentiell kund att köpa en ny produkt eller att i en ledarskapsutbildning hålla i ett medarbetarsamtal.

Kunskap on demand

När vi på ett effektivt sätt kan mata AI:et med information som vi vet är pålitlig, till exempel det egna utbildningsmaterialet, lagtexter på området och informativa böcker om ämnet kommer den här tekniken att ge deltagaren ett oöverträffat verktyg till kunskap på begäran. Genom att använda utbildning proaktivt, förebyggande inför en arbetsuppgift i kombination med ett enkelt sätt att få kvalitativa svar på frågor mitt under arbetets gång kommer AI-tekniken att kunna revolutionera hela utbildningsbranschen.

Med Sparkfore kommer du att kontinuerligt få tillgång till nya funktioner som stöttar lärandet med hjälp av AI. Stay tuned!

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.