Hur målgruppen påverkar utbildningen

Vid en instruktörsledd utbildning kan du läsa av deltagarnas reaktion, vilket du inte kan göra i en webbutbildning utformad för självstudie. Men en bra kurs har sin utgångspunkt i personerna som ska gå den, det vill säga målgruppen. Din kurs kommer att bli ännu bättre om du, i samband med din planering av kursens innehåll, tar dig en stund att fundera på vad du vet om målgruppen och anpassar utbildningen därefter. Här kommer tre tips om hur du kan göra målgruppsanpassningen.

1. Förkunskaper

Vad kan målgruppen sedan innan? Är förkunskaperna jämna eller ojämna inom din tänkta målgrupp? En bra webbutbildning ser till att täcka upp för båda dessa situationer. Om den som ska gå kursen saknar nödvändiga förkunskaper kan du lägga in ordförklaringar och länkar till mer information som hjälper kursdeltagaren att förstå. Om den som ska gå kursen redan kan en hel del om ämnet, är det bra att erbjuda fördjupningar och utmaningar som stimulerar kursdeltagaren vidare.

2. Genomförande

Hur kommer målgruppen att genomföra utbildningen? Kommer de loss från sina ordinarie arbetsuppgifter under några timmar eller ska kursen genomföras parallellt med arbetet? En tydlig struktur med korta avsnitt skapar flexibilitet som alla vinner på. Använder de dator, surfplatta eller mobil? Se till att klicka igenom webbutbildningen som om du vore en i målgruppen. Funkar allt som det ska eller behöver du åtgärda någon del?

3. Inställning och motivation

Vad har målgruppen för inställning till ämnet? Hur är målgruppens motivation att genomföra utbildningen? Med små enkla medel kan du göra ämnet intressant. Det handlar till exempel om att vara konkret genom att ge exempel och berätta om verkliga situationer. Ett annat knep är att ställa frågor, låta kursdeltagaren fundera en stund och sedan presentera svaret. Tänk också på variationen i utbildningen, så att kursdeltagaren får ta del av olika format, exempelvis texter, bilder, filmer och övningar.

Sammanfattningsvis handlar målgruppsanpassning om att byta perspektiv och tänka sig in i kursdeltagarens situation: Vad kan målgruppen om ämnet, hur genomför de kursen och vilken är målgruppens inställning? Med små enkla medel kan du se till att just din kurs blir ett attraktivt erbjudande.

Lycka till!

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.