Följ upp utbildningar för hög kvalitet

Vill du bli framgångsrik med ditt digitala lärerbjudande? Se till att erbjuda hög kvalitet genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp resultat och utvärderingar som leder till förbättringar. Sparkfore hjälper dig på vägen genom automatiska inställningar och funktioner som är enkla att använda.

Måluppfyllnad

Se till att börja i rätt ände. För att kunna följa upp om kursdeltagarna har klarat kursen eller inte behöver själva utbildningens innehåll utgå från utbildningsmål som deltagarna ska kunna eller veta när de är klara.

Ta sedan ställning till om det räcker att deltagarna har gått igenom innehållet eller om de ska bevisa sin måluppfyllnad genom ett test som rättas automatiskt. Erbjud gärna en bra blandning av några avsnitt med test och andra utan, samt ett slutprov.

Sparkfore sätter automatiskt inställningar för kursgenomförande. Det innebär att när en kursdeltagare har klarat alla avsnitt blir deltagaren godkänd på kursen. Lärplattformen registrerar datum och tidpunkt för när kursdeltagaren blir godkänd och stämplar det på kursdiplomet.

Schemalägga rapporter

Sparkfores rapportverktyg gör det enkelt att följa upp kursdeltagarnas progression. I rapportbyggaren kan du överblicka flera kurser samtidigt och i rapporten för kursresultat kan du följa upp specifika kurser genom att ta del av kursdeltagarnas status i tre steg: ej påbörjad, påbörjad eller komplett. Du kan även se i detalj vilka avsnitt som är Oavslutade eller Klart för varje deltagare.

Rapporterna kan laddas ner i Excelformat för vidare bearbetning eller delas via e-post. När du delar en rapport kan du välja om rapportutskicken ska upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis vilket bidrar till en kontinuerlig uppföljning.

Gå igenom rapporterna genom att studera om det är det något avsnitt eller någon kurs där få är godkända? Och tvärtom, om det är avsnitt eller kurser där många eller alla deltagare har klarat? Ta reda på, till exempel genom att prata med någon av kursdeltagarna, om det finns något problem som behöver åtgärdas och avsätt tid för det.

Kursutvärderingar och enkäter

Lägg in en standardiserad kursutvärdering i alla dina kurser för att systematiskt samla in synpunkter från kursdeltagare. Med Sparkfores kursmall följer en utvärdering som är enkel för kursdeltagarna att fylla i och som är en obligatorisk del av kursen för att få ett diplom.

Kursutvärderingen ger värdefull insikt i vad som behöver förbättras. Som administratör kan du ladda hem svaren i csv-format. Öppna i Excel och bearbeta resultatet (läs mer om import av csv-fil). Ta till vana att följa upp utvärderingar regelbundet – halvårsvis eller kvartalsvis utifrån användning. Finns det några återkommande önskemål? Är de lätta eller svåra att åtgärda? Prioritera och planera in tid för att genomföra förbättringar.

Lycka till!

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.