Hur målgruppen påverkar utbildningen

Vid en instruktörsledd utbildning kan du läsa av deltagarnas reaktion, vilket du inte kan göra i en webbutbildning utformad för självstudie. Men en bra kurs har sin utgångspunkt i personerna som ska gå den, det vill säga målgruppen. Din kurs kommer att bli ännu bättre om du, i samband med din planering av kursens innehåll, tar dig en stund att fundera på vad du vet om målgruppen och anpassar utbildningen därefter. Här kommer tre tips om hur du kan göra målgruppsanpassningen.

1. Förkunskaper

Vad kan målgruppen sedan innan? Är förkunskaperna jämna eller ojämna inom din tänkta målgrupp? En bra webbutbildning ser till att täcka upp för båda dessa situationer. Om den som ska gå kursen saknar nödvändiga förkunskaper kan du lägga in ordförklaringar och länkar till mer information som hjälper kursdeltagaren att förstå. Om den som ska gå kursen redan kan en hel del om ämnet, är det bra att erbjuda fördjupningar och utmaningar som stimulerar kursdeltagaren vidare.

2. Genomförande

Hur kommer målgruppen att genomföra utbildningen? Kommer de loss från sina ordinarie arbetsuppgifter under några timmar eller ska kursen genomföras parallellt med arbetet? En tydlig struktur med korta avsnitt skapar flexibilitet som alla vinner på. Använder de dator, surfplatta eller mobil? Se till att klicka igenom webbutbildningen som om du vore en i målgruppen. Funkar allt som det ska eller behöver du åtgärda någon del?

3. Inställning och motivation

Vad har målgruppen för inställning till ämnet? Hur är målgruppens motivation att genomföra utbildningen? Med små enkla medel kan du göra ämnet intressant. Det handlar till exempel om att vara konkret genom att ge exempel och berätta om verkliga situationer. Ett annat knep är att ställa frågor, låta kursdeltagaren fundera en stund och sedan presentera svaret. Tänk också på variationen i utbildningen, så att kursdeltagaren får ta del av olika format, exempelvis texter, bilder, filmer och övningar.

Sammanfattningsvis handlar målgruppsanpassning om att byta perspektiv och tänka sig in i kursdeltagarens situation: Vad kan målgruppen om ämnet, hur genomför de kursen och vilken är målgruppens inställning? Med små enkla medel kan du se till att just din kurs blir ett attraktivt erbjudande.

Lycka till!

Varför det är viktigt att skydda data

Säkerhet bör alltid vara i fokus när du arbetar med information och data. I en lärplattform finns tre bärande delar - digitala utbildningar, användardata och användarnas resultat - som behöver skyddas. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med att datan inte hamnar i fel händer både för din egen skull och för alla dina kursdeltagares skull.

Materialet är skyddat

Moodle LMS, som Sparkfore bygger på, utvecklas med säkerhet i sin design. Det innebär att själva mjukvaran är utvecklad för att hålla användare, filer och data säkra. Genom att mjukvaran vilar på öppen källkod, övervakas applikationen av ett globalt nätverk av utvecklare som snabbt löser buggar och säkerhetsproblem som eventuellt kan uppstå, vilket minskar effekten av sårbarheter och säkerhetsintrång. I Sparkfores molntjänst ingår kontinuerligt underhåll vilket ger dig ett säkert och uppdaterat system utan krångel från din sida.

Åtkomst i två steg

För att kunna ta del av material som finns i lärplattformen behöver två “dörrar” öppnas. För det första behövs en inloggning till lärplattformen och för det andra behöver den inloggade användaren få åtkomst till kursen (eller kurserna). Fördelen med att ha åtkomst i två steg är att olika personer kan ha tillgång till olika material. Som administratör kan du enkelt överblicka det totala antalet användare i lärplattformen och plocka fram en användarlista för respektive kurs.

Roller med olika behörighet

En generell princip för att hålla hög säkerhet är att begränsa vem som har behörighet till vad och att begränsa behörigheter till ett minimum. På samma sätt som att alla som besöker en bank inte kan promenera in i kassavalvet, använder sig lärplattformen av olika roller för att avgöra åtkomst. Nya användare har rollen som kursdeltagare, vilket innebär att de kan redigera sin egen användardata och genomföra utbildningar. Endast du som administrerar systemet kan lägga till, redigera och ta bort användare och kurser.

Allt detta – skyddet för material, åtkomsten i två steg och roller med olika behörigheter – gör att du kan vara säker på att Sparkfore är tryggt för dig och dina kursdeltagare.

Så når du ut med digitalt lärande

Vad är poängen med bra och kvalitativa utbildningar som ingen går? Nyckeln till framgång handlar om att nå ut med det digitala lärandet till kursdeltagare så att webbutbildningarna kan göra nytta. Det låter kanske som självklarheter men nog så lätt att förbise. Här följer några konkreta råd om hur du når ut med ditt digitala kurserbjudande.

Digitalisera ditt kursutbud

Bygg upp en kurskatalog av digitala utbildningar genom att planera, producera och publicera kurser inom olika ämnen. Läs gärna blogginlägget Så gör du en fantastisk e-utbildning för mer information. Kurserna kan exempelvis bestå av inspelade webbmöten, filmade utbildningar, interaktiva övningar, lärarledda inslag och digitala självrättande quiz. Se gärna till att ha en återkommande form med kursutvärdering och kursdiplom på slutet. Sparkfores kursmall kommer att hjälpa dig med det.

Anpassa utskick

Gå igenom och anpassa vid behov texten i de meddelanden som ska skickas till kursdeltagarna. Sparkfore erbjuder fyra fördefinierade meddelanden som används vid olika tidpunkter:

  • Välkommen – meddelande med kurslänk skickas till nya kursdeltagare för att bekräfta tillgång till kursen.
  • Inaktiv – meddelande till kursdeltagare som inte har varit aktiva i kursen på tre veckor.
  • Fullföljande – meddelande till kursdeltagare som har fått godkänt på kursen med länk till kursdiplomet.
  • Lärarledd – meddelande kopplat till kursens datum för att påminna kursdeltagare en dag i förväg om en tidsbestämd del av kursen.

Alla meddelanden kan skickas som e-post eller som SMS. Om du väljer e-post kan du lägga till en bild, exempelvis ditt företags logo, i sidhuvud eller sidfot. Notera att standardinställningen är att utskicken är inaktiverade, så du behöver toggla till Aktiv för att de ska skickas.

Prata med dina kunder

Ett digitalt kursutbud gör liten nytta om ingen vet om att det finns! Prata med dina kunder, vänner och bekanta för att göra dem medvetna om ditt digitala kurserbjudande. Berätta om fördelarna, som att webbutbildning är flexibel och tillgänglig! Fler fördelar hittar du i blogginlägget Möjligheter med digitalt lärande.

Använd dina sociala kanaler

Social media är perfekta för att skapa medvetenhet om ditt digitala kurserbjudande. Gör inlägg som beskriver de olika kurserna och gärna med citat från kunder som har gått kursen och som ställer upp som referenser. Ha tålamod att upprepa ditt budskap och förenkla ditt arbete genom att återanvända material som du har delat tidigare. Digital marknadsföring handlar om att steg för steg nå ut till din målgrupp genom att väcka medvetenhet, skapa intresse, få dem att överväga ditt erbjudande och slutligen få dem att köpa dina kurser.

Effektivt och enkelt

Så snart en kursdeltagare har fått tillgång till en kurs startar utbildningen som ett självspelande piano. Det automatiska välkomstmeddelandet skickas som SMS eller e-post, kursdeltagaren klickar på länken och kommer direkt in i kursens första avsnitt. När alla avsnitt och kursutvärdering är avklarade registrerar lärplattformen att kursdeltagaren är godkänd och utfärdar ett diplom med aktuellt datum vilket även bekräftas med ett automatiskt Fullföljande-utskick.

Följ upp utbildningar för hög kvalitet

Vill du bli framgångsrik med ditt digitala lärerbjudande? Se till att erbjuda hög kvalitet genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp resultat och utvärderingar som leder till förbättringar. Sparkfore hjälper dig på vägen genom automatiska inställningar och funktioner som är enkla att använda.

Måluppfyllnad

Se till att börja i rätt ände. För att kunna följa upp om kursdeltagarna har klarat kursen eller inte behöver själva utbildningens innehåll utgå från utbildningsmål som deltagarna ska kunna eller veta när de är klara.

Ta sedan ställning till om det räcker att deltagarna har gått igenom innehållet eller om de ska bevisa sin måluppfyllnad genom ett test som rättas automatiskt. Erbjud gärna en bra blandning av några avsnitt med test och andra utan, samt ett slutprov.

Sparkfore sätter automatiskt inställningar för kursgenomförande. Det innebär att när en kursdeltagare har klarat alla avsnitt blir deltagaren godkänd på kursen. Lärplattformen registrerar datum och tidpunkt för när kursdeltagaren blir godkänd och stämplar det på kursdiplomet.

Schemalägga rapporter

Sparkfores rapportverktyg gör det enkelt att följa upp kursdeltagarnas progression. I rapportbyggaren kan du överblicka flera kurser samtidigt och i rapporten för kursresultat kan du följa upp specifika kurser genom att ta del av kursdeltagarnas status i tre steg: ej påbörjad, påbörjad eller komplett. Du kan även se i detalj vilka avsnitt som är Oavslutade eller Klart för varje deltagare.

Rapporterna kan laddas ner i Excelformat för vidare bearbetning eller delas via e-post. När du delar en rapport kan du välja om rapportutskicken ska upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis vilket bidrar till en kontinuerlig uppföljning.

Gå igenom rapporterna genom att studera om det är det något avsnitt eller någon kurs där få är godkända? Och tvärtom, om det är avsnitt eller kurser där många eller alla deltagare har klarat? Ta reda på, till exempel genom att prata med någon av kursdeltagarna, om det finns något problem som behöver åtgärdas och avsätt tid för det.

Kursutvärderingar och enkäter

Lägg in en standardiserad kursutvärdering i alla dina kurser för att systematiskt samla in synpunkter från kursdeltagare. Med Sparkfores kursmall följer en utvärdering som är enkel för kursdeltagarna att fylla i och som är en obligatorisk del av kursen för att få ett diplom.

Kursutvärderingen ger värdefull insikt i vad som behöver förbättras. Som administratör kan du ladda hem svaren i csv-format. Öppna i Excel och bearbeta resultatet (läs mer om import av csv-fil). Ta till vana att följa upp utvärderingar regelbundet – halvårsvis eller kvartalsvis utifrån användning. Finns det några återkommande önskemål? Är de lätta eller svåra att åtgärda? Prioritera och planera in tid för att genomföra förbättringar.

Lycka till!

Tre steg till ett säkert digitalt lärande

Handen på hjärtat, vad kan du om IT-säkerhet? Ja, att du inte ska lämna ut bankuppgifter till främlingar men när det gäller själva skyddet är det skönt att kunna delegera ansvaret för en säker, teknisk lösning till en pålitlig partner. Ett av Sparkfores grundläggande värden är att det ska vara tryggt för dig och dina användare. Sparkfore är robust och säkert med modern kryptering och där datan inte delas med varken Google eller Facebook.

Personlig data i enlighet med GDPR

För några år sedan lanserades den europeiska lagen GDPR, på svenska Dataskyddsförordningen, i syfte att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt går att härleda till en identifierbar, levande person till exempel personnummer och e-postadress.

Eftersom Sparkfore, i likhet med alla andra lärplattformar, hanterar inloggade användare och följaktligen deras användaruppgifter tar vi ansvar för att behandla personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Det handlar till exempel om att kursdeltagares konton – på begäran eller efter att giltighetstiden har gått ut – kan raderas fullständigt utan att deras personuppgifter ligger kvar i systemet.

När du köper Sparkfore är det du som är personuppgiftsansvarig för dina användares information och vi upprättar därför ett personuppgiftsbiträdes avtal med dig i samband med köp. Om du vill ha en signerad kopia av dokumenten kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Servrar inom EU

En het potatis det senaste året har varit myndigheter som lagrar användares personuppgifter i USA, där skyddet kan vara sämre än inom EU enligt EU-domstolen. Det har då handlat om IP-adresser, som EU-domstolen klassar som personuppgifter då de i förlängningen kan identifiera enskilda personer.

Molntjänsten Sparkfore erbjuds nu med en svensk molnleverantör som värderar integritet, datakryptering och miljö. Denna hosting-lösning ger ett starkt skydd för dina kursdeltagares användaruppgifter.

Äga all data

Slutligen sätter Sparkfore stor vikt vid att du som kund ska ha äganderätt till allt innehåll i din lärplattform, det vill säga data i form av kurser, användare och resultat. I de allmänna villkoren för tjänsten har vi därför tydligt specificerat att samtliga immateriella rättigheter kopplade till innehåll som du lägger till tillhör exklusivt dig som kund med äganderätt. Det innebär att du kan vara trygg med att den tid och kraft som du investerar i ditt kursutbud alltid kommer dig till godo.

Läs mer på https://moodle.com/security-privacy/

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.