Följ upp utbildningar för hög kvalitet

Vill du bli framgångsrik med ditt digitala lärerbjudande? Se till att erbjuda hög kvalitet genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp resultat och utvärderingar som leder till förbättringar. Sparkfore hjälper dig på vägen genom automatiska inställningar och funktioner som är enkla att använda.

Måluppfyllnad

Se till att börja i rätt ände. För att kunna följa upp om kursdeltagarna har klarat kursen eller inte behöver själva utbildningens innehåll utgå från utbildningsmål som deltagarna ska kunna eller veta när de är klara.

Ta sedan ställning till om det räcker att deltagarna har gått igenom innehållet eller om de ska bevisa sin måluppfyllnad genom ett test som rättas automatiskt. Erbjud gärna en bra blandning av några avsnitt med test och andra utan, samt ett slutprov.

Sparkfore sätter automatiskt inställningar för kursgenomförande. Det innebär att när en kursdeltagare har klarat alla avsnitt blir deltagaren godkänd på kursen. Lärplattformen registrerar datum och tidpunkt för när kursdeltagaren blir godkänd och stämplar det på kursdiplomet.

Schemalägga rapporter

Sparkfores rapportverktyg gör det enkelt att följa upp kursdeltagarnas progression. I rapportbyggaren kan du överblicka flera kurser samtidigt och i rapporten för kursresultat kan du följa upp specifika kurser genom att ta del av kursdeltagarnas status i tre steg: ej påbörjad, påbörjad eller komplett. Du kan även se i detalj vilka avsnitt som är Oavslutade eller Klart för varje deltagare.

Rapporterna kan laddas ner i Excelformat för vidare bearbetning eller delas via e-post. När du delar en rapport kan du välja om rapportutskicken ska upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis vilket bidrar till en kontinuerlig uppföljning.

Gå igenom rapporterna genom att studera om det är det något avsnitt eller någon kurs där få är godkända? Och tvärtom, om det är avsnitt eller kurser där många eller alla deltagare har klarat? Ta reda på, till exempel genom att prata med någon av kursdeltagarna, om det finns något problem som behöver åtgärdas och avsätt tid för det.

Kursutvärderingar och enkäter

Lägg in en standardiserad kursutvärdering i alla dina kurser för att systematiskt samla in synpunkter från kursdeltagare. Med Sparkfores kursmall följer en utvärdering som är enkel för kursdeltagarna att fylla i och som är en obligatorisk del av kursen för att få ett diplom.

Kursutvärderingen ger värdefull insikt i vad som behöver förbättras. Som administratör kan du ladda hem svaren i csv-format. Öppna i Excel och bearbeta resultatet (läs mer om import av csv-fil). Ta till vana att följa upp utvärderingar regelbundet – halvårsvis eller kvartalsvis utifrån användning. Finns det några återkommande önskemål? Är de lätta eller svåra att åtgärda? Prioritera och planera in tid för att genomföra förbättringar.

Lycka till!

Tre steg till ett säkert digitalt lärande

Handen på hjärtat, vad kan du om IT-säkerhet? Ja, att du inte ska lämna ut bankuppgifter till främlingar men när det gäller själva skyddet är det skönt att kunna delegera ansvaret för en säker, teknisk lösning till en pålitlig partner. Ett av Sparkfores grundläggande värden är att det ska vara tryggt för dig och dina användare. Sparkfore är robust och säkert med modern kryptering och där datan inte delas med varken Google eller Facebook.

Personlig data i enlighet med GDPR

För några år sedan lanserades den europeiska lagen GDPR, på svenska Dataskyddsförordningen, i syfte att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt går att härleda till en identifierbar, levande person till exempel personnummer och e-postadress.

Eftersom Sparkfore, i likhet med alla andra lärplattformar, hanterar inloggade användare och följaktligen deras användaruppgifter tar vi ansvar för att behandla personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Det handlar till exempel om att kursdeltagares konton – på begäran eller efter att giltighetstiden har gått ut – kan raderas fullständigt utan att deras personuppgifter ligger kvar i systemet.

När du köper Sparkfore är det du som är personuppgiftsansvarig för dina användares information och vi upprättar därför ett personuppgiftsbiträdes avtal med dig i samband med köp. Om du vill ha en signerad kopia av dokumenten kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Servrar inom EU

En het potatis det senaste året har varit myndigheter som lagrar användares personuppgifter i USA, där skyddet kan vara sämre än inom EU enligt EU-domstolen. Det har då handlat om IP-adresser, som EU-domstolen klassar som personuppgifter då de i förlängningen kan identifiera enskilda personer.

Molntjänsten Sparkfore erbjuds nu med en svensk molnleverantör som värderar integritet, datakryptering och miljö. Denna hosting-lösning ger ett starkt skydd för dina kursdeltagares användaruppgifter.

Äga all data

Slutligen sätter Sparkfore stor vikt vid att du som kund ska ha äganderätt till allt innehåll i din lärplattform, det vill säga data i form av kurser, användare och resultat. I de allmänna villkoren för tjänsten har vi därför tydligt specificerat att samtliga immateriella rättigheter kopplade till innehåll som du lägger till tillhör exklusivt dig som kund med äganderätt. Det innebär att du kan vara trygg med att den tid och kraft som du investerar i ditt kursutbud alltid kommer dig till godo.

Läs mer på https://moodle.com/security-privacy/

Möjligheter med digitalt lärande

Digitalt lärande är spännande, men om du fortfarande funderar på vad det finns för fördelar – eller om du har någon i din närhet du vill övertyga – hittar du här fem poänger om varför även du ska hoppa på tåget.

När det digitala lärandet har lärarledda inslag kallas det hybridutbildning, det vill säga att det finns både tidsbestämda (synkrona) och tidsoberoende (asynkrona) delar. Den här artikeln fokuserar på det vi kallar webbutbildning, e-utbildning eller onlineutbildning, det vill säga utbildningar eller avsnitt som är primärt utformade för självstudie och som sker helt oberoende av tid och plats.

Flexibel

Webbutbildning är oberoende av tid och rum vilket gör det mycket flexibelt för den som ska gå kursen. På ett företag kan det handla om anställda som får möjlighet att komma ikapp efter frånvaro, eller att man erbjuder introduktion till nyanställda personer med ojämna mellanrum.

Tillgänglig

Med en lärplattform och tillhörande webbutbildningar som finns tillgänglig dygnet runt har du en kunskapsbank som erbjuder kunskap när någon behöver den och som även ger möjligheter till repetition.

Nivåanpassad

I en webbutbildning kan kursdeltagarna styra takten själva och anpassa det till sin kunskapsnivå. De som gör en utbildning för första gången kan behöva mer tid på sig att ta till sig innehållet än de som redan har förkunskaper och i båda fallen är denna nivåanpassning en stor fördel.

Enhetlig

I många utbildningssammanhang är det en stor fördel att kunna ge samma budskap till alla. En anställd som börjar sex månader efter den senast anställde bör få samma introduktion som sina företrädare oavsett vilka resurser som finns tillgängliga just då. Genom webbutbildning kan du göra det enhetligt för alla kursdeltagare.

Kvalitetssäkrad

En webbutbildning kan granskas av olika personer under tiden som den produceras vilket ger fördelen att kvaliteten säkras innan kursdeltagarna tar del av materialet. En annan viktig aspekt av kvalitetssäkringen är möjligheten att tillgänglighetsanpassa och göra det möjligt för kursdeltagare med olika behov att ta till sig innehållet.

Ja, där har du det! Nästa gång någon frågar om eller vill prata om fördelar med digitalt lärande vet du att när webbutbildning är som bäst är den flexibel, tillgänglig, nivåanpassad, enhetlig och kvalitetssäkrad.

Så gör du en fantastisk e-utbildning

Hur tar man steget till att erbjuda webbutbildning? Många har insett fördelar med att erbjuda utbildning som fungerar som självstudie och som kan återanvändas och delas med kursdeltagare utan särskild anpassning, det vill säga det som kallas e-utbildning, e-learning, webbutbildning eller onlineutbildning. Den här artikeln beskriver hur du gör en webbutbildning i tre steg.

Planera utbildningens innehåll

Det första steget består av att göra ett manus på vad som ska vara med utifrån lärandemål eller affärsmål. Vilket innehåll behövs för att kursdeltagarna ska klara utbildningen? Gör en enkel innehållsförteckning eller varför inte formulera provfrågor. I webbutbildning är det extra viktigt med en röd tråd och en tydlig struktur, eftersom kursdeltagaren ska gå igenom materialet på egen hand utan någon som förklarar och förtydligar. Dela upp materialet i korta avsnitt och var konsekvent med att alltid ha en inledning och en avslutning. Tänk på att göra avgränsningar – allt som du kan komma på om ämnet bör förmodligen inte vara med i själva utbildningen.

Planeringen kan göras på valfritt sätt – för hand, i Word eller i PowerPoint. Välj det sätt och det verktyg som du känner dig mest bekväm med.

Producera avsnitt för avsnitt

Det andra steget är det mest tekniska. Det är nu du ska ta klivet att göra din utbildning digital och möjlig att distribuera via lärplattformen Sparkfore. Här beskrivs tre format och metoder som funkar på webben:

  • Om du har dokument som ska vara med i utbildningen bör du spara dem som pdf-filer innan du lägger upp dem. Fördelar med pdf-filer är att de kan visas direkt i webbläsaren (till skillnad från Word- eller PowerPointfiler som kursdeltagaren behöver ladda ner och sedan öppna på sin dator) och att de är svårare att ändra i än Word- och PowerPointfiler. Tänk på att kursdeltagaren kan spara pdf-filen – jättebra om det är en checklista eller något annat hjälpmedel som du vill dela med dig av - men kanske sämre om det innehåller information som du ska uppdatera då och då eftersom kursdeltagaren troligen behåller sin ursprungliga fil och går miste om uppdateringen.
  • Film är ett bra sätt att visa, berätta och förmedla information. I sin enklaste form kan du spela in med mobilen eller göra en skärminspelning på din dator. Om du använder Microsoft Teams kan du hålla ett möte med dig själv där du delar skärm och spelar in mötet. Med de olika inställningarna för presentatörsläge kan du välja att synas i bild samtidigt som du går igenom en presentation. Det finns också ett skärminspelningsverktyg i PowerPoint. Filmerna kan sedan laddas upp direkt i lärplattformen eller länkas in.
  • Men vad vore lärande utan att kursdeltagarna får aktivera sig? Dokument och video är exempel på informationsöverföring där mottagaren är passiv. Men vi vill ju också ge möjlighet för kursdeltagarna att aktivera sig. Om du ska göra interaktiva övningar, där kursdeltagarna kan svara på frågor, dra och släppa eller klicka för att läsa mer, rekommenderar vi det kraftfulla programmet H5P som finns inbyggt i Sparkfore. Med H5P kan du göra bildspel som fungerar på webben (till skillnad från exempelvis pptx-filer). Kontakta oss för mer handfasta råd om hur du producerar i H5P.

Publicera den digitala kursen

Det tredje och sista steget är att bjuda in kursdeltagare som ska testa. Börja med att gå till kursens meddelanden och aktivera välkomstutskicket. Du kan bestämma om det ska skickas som e-post eller SMS och om så önskas kan du ändra texten i standardmeddelandet. Lägg sedan till användare och låt dem gå igenom kursen. Samla in synpunkter och åtgärda eventuella problem, men låt inte testpiloternas önskelista bli ett hinder för att köra igång på riktigt. Se webbutbildningen som en första version och kom ihåg att du alltid kan förbättra ytterligare senare. Det viktiga är att komma igång och få ut materialet.

Lycka till!

Surfa med på vågen av digitalisering

Utbildning har genom tiderna anpassats till olika behov och situationer. Som utbildare har du säkert mer än en gång upplevt hur en och samma kurs kan få olika utfall från ett tillfälle till ett annat, utifrån vilka elever du har mött, utifrån önskemål från den som har beställt kursen eller kanske utifrån din egen dagsform.

Idag förväntar sig många ett digitalt alternativ till klassrumsutbildning. Fördelarna med digitalt lärande är många, inte minst flexibiliteten för de elever som är i ständig rörelse. De flesta utbildare har redan påbörjat sin digitaliseringsresa genom att hålla distansutbildningar och erbjuda digitala övningar. Ett naturligt fortsatt steg är att samla dina utbildningar, oavsett format, i en digital lärplattform för att förenkla och effektivisera ditt arbete.

Sparkfore är en mjukvara för att producera och distribuera digitala utbildningar. Mjukvaran bygger på världens mest använda lärplattform, Moodle, men är skräddarsydd för att tillgodose behovet hos små och medelstora utbildningsorganisationer.

Muskler med molnlösning

Sparkfore är en skalbar mjukvara som levereras som molnlösning. Tack vare detta kan plattformen kan gå upp och ner i prestanda och snabbhet, anpassat till trafikflödet, samt ge en ökad kapacitet när datan växer, det vill säga när du lägger till fler kurser och användare. Det innebär att alla kursdeltagare har möjlighet att få en bra användarupplevelse.

Effektivisera med hjälp av automatik

Sparkfore har automatiska funktioner som välkomstutskick till de som har lagts till i en kurs, påminnelser till de som inte har slutfört en kurs och utfärdande av certifikat när kursen är godkänd för att du ska spara tid på administrativa moment. Lärplattformen låter dig även lägga till innehåll genom att kopiera en kurs eller skapa från mall.

Steg för steg

Skalbarheten innebär också att du har möjlighet att börja smått och växa in i det nya arbetssättet. Välj ut det kurserbjudande som har störst potential och börja där. Väl valda och små steg i taget kan sätta saker i rullning, som leder till en positiv effekt. Efterfrågan kan öka, du kan sälja samma kurser flera gånger om och arbeta mer kostnadseffektivt.

Se också till att nyttja kraften i data och analys genom att avsätta tid för att gå igenom statistiken som lärplattformen registrerar. Se till att systematisera uppföljning och bygg vidare på det som kunderna gillar vilket kommer att öka din konkurrenskraft.

Vill du veta mer? Kontakta oss för en demo.

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Du kan kontakta oss direkt

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.