Så gör du en fantastisk e-utbildning

Hur tar man steget till att erbjuda webbutbildning? Många har insett fördelar med att erbjuda utbildning som fungerar som självstudie och som kan återanvändas och delas med kursdeltagare utan särskild anpassning, det vill säga det som kallas e-utbildning, e-learning, webbutbildning eller onlineutbildning. Den här artikeln beskriver hur du gör en webbutbildning i tre steg.

Planera utbildningens innehåll

Det första steget består av att göra ett manus på vad som ska vara med utifrån lärandemål eller affärsmål. Vilket innehåll behövs för att kursdeltagarna ska klara utbildningen? Gör en enkel innehållsförteckning eller varför inte formulera provfrågor. I webbutbildning är det extra viktigt med en röd tråd och en tydlig struktur, eftersom kursdeltagaren ska gå igenom materialet på egen hand utan någon som förklarar och förtydligar. Dela upp materialet i korta avsnitt och var konsekvent med att alltid ha en inledning och en avslutning. Tänk på att göra avgränsningar – allt som du kan komma på om ämnet bör förmodligen inte vara med i själva utbildningen.

Planeringen kan göras på valfritt sätt – för hand, i Word eller i PowerPoint. Välj det sätt och det verktyg som du känner dig mest bekväm med.

Producera avsnitt för avsnitt

Det andra steget är det mest tekniska. Det är nu du ska ta klivet att göra din utbildning digital och möjlig att distribuera via lärplattformen Sparkfore. Här beskrivs tre format och metoder som funkar på webben:

  • Om du har dokument som ska vara med i utbildningen bör du spara dem som pdf-filer innan du lägger upp dem. Fördelar med pdf-filer är att de kan visas direkt i webbläsaren (till skillnad från Word- eller PowerPointfiler som kursdeltagaren behöver ladda ner och sedan öppna på sin dator) och att de är svårare att ändra i än Word- och PowerPointfiler. Tänk på att kursdeltagaren kan spara pdf-filen – jättebra om det är en checklista eller något annat hjälpmedel som du vill dela med dig av - men kanske sämre om det innehåller information som du ska uppdatera då och då eftersom kursdeltagaren troligen behåller sin ursprungliga fil och går miste om uppdateringen.
  • Film är ett bra sätt att visa, berätta och förmedla information. I sin enklaste form kan du spela in med mobilen eller göra en skärminspelning på din dator. Om du använder Microsoft Teams kan du hålla ett möte med dig själv där du delar skärm och spelar in mötet. Med de olika inställningarna för presentatörsläge kan du välja att synas i bild samtidigt som du går igenom en presentation. Det finns också ett skärminspelningsverktyg i PowerPoint. Filmerna kan sedan laddas upp direkt i lärplattformen eller länkas in.
  • Men vad vore lärande utan att kursdeltagarna får aktivera sig? Dokument och video är exempel på informationsöverföring där mottagaren är passiv. Men vi vill ju också ge möjlighet för kursdeltagarna att aktivera sig. Om du ska göra interaktiva övningar, där kursdeltagarna kan svara på frågor, dra och släppa eller klicka för att läsa mer, rekommenderar vi det kraftfulla programmet H5P som finns inbyggt i Sparkfore. Med H5P kan du göra bildspel som fungerar på webben (till skillnad från exempelvis pptx-filer). Kontakta oss för mer handfasta råd om hur du producerar i H5P.

Publicera den digitala kursen

Det tredje och sista steget är att bjuda in kursdeltagare som ska testa. Börja med att gå till kursens meddelanden och aktivera välkomstutskicket. Du kan bestämma om det ska skickas som e-post eller SMS och om så önskas kan du ändra texten i standardmeddelandet. Lägg sedan till användare och låt dem gå igenom kursen. Samla in synpunkter och åtgärda eventuella problem, men låt inte testpiloternas önskelista bli ett hinder för att köra igång på riktigt. Se webbutbildningen som en första version och kom ihåg att du alltid kan förbättra ytterligare senare. Det viktiga är att komma igång och få ut materialet.

Lycka till!

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.