Varför det är viktigt att skydda data

Säkerhet bör alltid vara i fokus när du arbetar med information och data. I en lärplattform finns tre bärande delar - digitala utbildningar, användardata och användarnas resultat - som behöver skyddas. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med att datan inte hamnar i fel händer både för din egen skull och för alla dina kursdeltagares skull.

Materialet är skyddat

Moodle LMS, som Sparkfore bygger på, utvecklas med säkerhet i sin design. Det innebär att själva mjukvaran är utvecklad för att hålla användare, filer och data säkra. Genom att mjukvaran vilar på öppen källkod, övervakas applikationen av ett globalt nätverk av utvecklare som snabbt löser buggar och säkerhetsproblem som eventuellt kan uppstå, vilket minskar effekten av sårbarheter och säkerhetsintrång. I Sparkfores molntjänst ingår kontinuerligt underhåll vilket ger dig ett säkert och uppdaterat system utan krångel från din sida.

Åtkomst i två steg

För att kunna ta del av material som finns i lärplattformen behöver två “dörrar” öppnas. För det första behövs en inloggning till lärplattformen och för det andra behöver den inloggade användaren få åtkomst till kursen (eller kurserna). Fördelen med att ha åtkomst i två steg är att olika personer kan ha tillgång till olika material. Som administratör kan du enkelt överblicka det totala antalet användare i lärplattformen och plocka fram en användarlista för respektive kurs.

Roller med olika behörighet

En generell princip för att hålla hög säkerhet är att begränsa vem som har behörighet till vad och att begränsa behörigheter till ett minimum. På samma sätt som att alla som besöker en bank inte kan promenera in i kassavalvet, använder sig lärplattformen av olika roller för att avgöra åtkomst. Nya användare har rollen som kursdeltagare, vilket innebär att de kan redigera sin egen användardata och genomföra utbildningar. Endast du som administrerar systemet kan lägga till, redigera och ta bort användare och kurser.

Allt detta – skyddet för material, åtkomsten i två steg och roller med olika behörigheter – gör att du kan vara säker på att Sparkfore är tryggt för dig och dina kursdeltagare.

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Skicka e-post

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.