Tre steg till ett säkert digitalt lärande

Handen på hjärtat, vad kan du om IT-säkerhet? Ja, att du inte ska lämna ut bankuppgifter till främlingar men när det gäller själva skyddet är det skönt att kunna delegera ansvaret för en säker, teknisk lösning till en pålitlig partner. Ett av Sparkfores grundläggande värden är att det ska vara tryggt för dig och dina användare. Sparkfore är robust och säkert med modern kryptering och där datan inte delas med varken Google eller Facebook.

Personlig data i enlighet med GDPR

För några år sedan lanserades den europeiska lagen GDPR, på svenska Dataskyddsförordningen, i syfte att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt går att härleda till en identifierbar, levande person till exempel personnummer och e-postadress.

Eftersom Sparkfore, i likhet med alla andra lärplattformar, hanterar inloggade användare och följaktligen deras användaruppgifter tar vi ansvar för att behandla personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Det handlar till exempel om att kursdeltagares konton – på begäran eller efter att giltighetstiden har gått ut – kan raderas fullständigt utan att deras personuppgifter ligger kvar i systemet.

När du köper Sparkfore är det du som är personuppgiftsansvarig för dina användares information och vi upprättar därför ett personuppgiftsbiträdes avtal med dig i samband med köp. Om du vill ha en signerad kopia av dokumenten kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Servrar inom EU

En het potatis det senaste året har varit myndigheter som lagrar användares personuppgifter i USA, där skyddet kan vara sämre än inom EU enligt EU-domstolen. Det har då handlat om IP-adresser, som EU-domstolen klassar som personuppgifter då de i förlängningen kan identifiera enskilda personer.

Molntjänsten Sparkfore erbjuds nu med en svensk molnleverantör som värderar integritet, datakryptering och miljö. Denna hosting-lösning ger ett starkt skydd för dina kursdeltagares användaruppgifter.

Äga all data

Slutligen sätter Sparkfore stor vikt vid att du som kund ska ha äganderätt till allt innehåll i din lärplattform, det vill säga data i form av kurser, användare och resultat. I de allmänna villkoren för tjänsten har vi därför tydligt specificerat att samtliga immateriella rättigheter kopplade till innehåll som du lägger till tillhör exklusivt dig som kund med äganderätt. Det innebär att du kan vara trygg med att den tid och kraft som du investerar i ditt kursutbud alltid kommer dig till godo.

Läs mer på https://moodle.com/security-privacy/

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Du kan kontakta oss direkt

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.