Så effektiviserar du ditt kurserbjudande

Som utbildare är du van att möta kursdeltagare eller elever med varierade kunskaper och att anpassa dina utbildningar till målgruppens behov. Att ta steget att digitalisera ditt kurserbjudande handlar inte om att ersätta det värdefulla arbete du redan gör, utan att möjliggöra digitala komplement som effektiviserar din vardag.

Sparkfore är en mjukvara för att producera och distribuera digitala utbildningar. Mjukvaran bygger på världens mest använda lärplattform, Moodle, men är skräddarsydd för att tillgodose behovet hos små och medelstora utbildningsorganisationer. Här följer tre steg som hjälper dig som utbildare att effektivisera ditt kurserbjudande.

Lägg upp dina kurser i en lärplattform

Med hjälp av Sparkfore kan du erbjuda utbildningar på ett flexibelt och modernt sätt på nätet. Dina kurser kan bestå av lärarledda utbildningar, distansutbildningar och/eller onlineutbildningar för självstudie. Ett brett och varierat erbjudande ger ett attraktivt intryck till dina kunder.

Fördelarna med ett digitalt lärerbjudande är många. För eleverna handlar det främst om flexibiliteten i att kunna välja själv när och var man ägnar sig åt utbildningen men också möjligheten till att anpassa utbildningen till sin kunskapsnivå och att kunna repetera eller få åtkomst till information när man behöver den. För dig som utbildare handlar det exempelvis om att kunna återanvända material och säkra enhetlighet, det vill säga att samma budskap går ut till alla elever.

Bjud in elever för åtkomst

Sparkfore ger dig möjlighet att utbilda ett obegränsat antal personer, samtidigt som du kan vara säker på att bara de som du har lagt till får åtkomst till materialet. Varje elev får en egen användarprofil som kan ha åtkomst till en eller flera kurser utifrån behov.

Följ upp resultat

Sparkfore registrerar elevens progression och håller reda på vilka användare som har tillgång till vilka kurser. Lärplattformen har automatiska funktioner som välkomstutskick till de som har lagts till i en kurs, påminnelser till de som inte har slutfört en kurs och utfärdande av certifikat när kursen är godkänd för att du ska spara tid på administrativa moment.

Vill du veta mer? Kontakta oss för en demo.

Skapa goda förutsättningar för digitalt lärande med Sparkfore.

Anna Elvnejd

+46 10 492 43 22

Anders Stenmark

+46 10 492 43 25

Du kan kontakta oss direkt

[email protected]

Anders & Anna

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att prenumerera så godkänner du att din information kommer att överföras till Mailchimp för hantering. Läs mer om vår integritetspolicy här.